Tym razem "Halka" obrała kierunek na wschód.

Chór gościł na Litwie i Augustowie, gdzie wziął udział w III Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Pieśni Sakralnych "Laudate Dominum"

                W dniach od 6 - 13 lipca 2012 r. inowrocławskie Towarzystwo Śpiewu "Halka", koncertowało pod dyrekcją Waldemara Szafrańskiego w Wilnie. Wyjazd ten był możliwy dzięki naszemu opiekunowi Soda Polska Ciech i pomocy z Urzędu Miasta. Nasi chórzyści śpiewali w dniu 7 lipca 2012 r. w Teatrze Narodowym Litwy wraz z 11 innymi międzynarodowymi chórami. Zaznaczyć należy, iż w festiwalu tym brały udział duże chóry akademickie.

                Nadto chór brał udział we mszy św. w kościele katolickim w Wilnie p.w. .św. Ducha. Dał także krótkie występy w Katedrze św. Stanisława w cerkwi p.w. św. Ducha i Ostrej Bramie. To tam właśnie znajduje się obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej Królowej Korony Polskiej (Matki Boskiej Miłosierdzia). Chórzyści, obowiązki pogodzili z turystycznymi walorami Litwy. Nie obyło się oczywiście bez zwiedzania Wilna. Swoją ciekawość zaspokoili wszyscy, którzy mieli okazję obejrzeć domy naszych narodowych wieszczów Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego.

                Duże wrażenie zrobił na śpiewakach cmentarz na Rossie, jeden z najstarszych, na ziemiach byłej Rzeczypospolitej. Centralne miejsce tego cmentarza zajmuje mogiła Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego matki. Na płycie wyryty jest krzyż i napis " Matka i serce syna". Tam chór odśpiewał Gaude Mater. Pieśń ta sprawiła, że niektórzy chórzyści i osoby towarzyszące, ocierały łzy nie kryjąc wzruszenia Na Rossie spoczywa wiele postaci ze świata nauki, sztuki, polityki, uczestników powstań narodowych i konspiracji niepodległościowej.

               Zagraniczną podróż zakończono w mieście Troki, gdzie na wyspie Jeziora Galve znajduje się zamek Wielkich Książąt Litewskich z XIV w. Po przyjeździe do Augustowa "Halka" dała również godzinny koncert pieśni religijnych i świeckich w Bazylice Mniejszej pw. Najświętszego Serca Jezusa. Ku miłemu zaskoczeniu kościół był wypełniony wiernymi. Nadto śpiewano w Bazylice Mniejszej p.w. Nawiedzenia Marii na Ziemi Suwalskiej. Największe wrażenie na chórzystach zrobił wyjątkowy rejs statkiem po jeziorach augustowskich. Po wodach tych  pływał bowiem w 1999r Jan Paweł II.

 

 

Poprawiony (środa, 18 marca 2015 09:52)

 
Sponsorzy
Reklama