W niedzielę, 25 października 2015 r. odbędą się w Mogilnie VII Mogileńskie Jesienne Impresje Kulturalne, do udziału w których zostaliśmy zaproszeni.


plakat jesienne impresje kulturalne

 

Poprawiony (sobota, 28 października 2017 10:24)

 

W sobotę, 17 października 2015 roku w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy odbył się Konkurs Chórów o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego, w którym inowrocławskie Towarzystwo Śpiewu „Halka” zwyciężyło w kategorii chórów mieszanych i zdobyło I miejsce oraz Puchar Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 


 

dyplom 1 001 1 kopia

 

Poprawiony (sobota, 28 października 2017 10:23)

 

W dniach od 6 - 10 sierpnia 2015 r. Towarzystwo Śpiewu „ Halka" wzięło udział w IV Międzynarodowym Festiwalu Chórów i Orkiestr im. St. Klimenta Ohridskiego w miejscowości Ohrid w Macedonii.

Oprócz "Halki" w festiwalu uczestniczyły chóry z Estonii, Litwy, Łotwy, Czarnogóry, Węgier. Polskę reprezentował również chór "Volante Soni" z Politechniki Poznańskiej. Ciekawostką jest to, że prezesem tego zespołu jest inowrocławianka Marta.

Festiwal rozpoczął się barwną, rozśpiewaną paradą chórów w centrum miasta Ohrid. Również w centralnym punkcie miasta odbywały się koncerty festiwalowe, gdzie chóry prezentowały swój program artystyczny. Występy nasze spotkały się z ciepłym przyjęciem widzów, a szczególnie licznie zgromadzonej Polonii.

Na zakończenie organizatorzy nagrodzili chóry dyplomami i certyfikatem uczestnictwa w festiwalu. Nie zabrakło także okolicznościowej wymiany upominków. Udział w tej imprezie zaowocował jak zawsze nowymi kontaktami i zaproszeniami na kolejne międzynarodowe spotkania chórów.

Wyjazd nasz był możliwy dzięki pomocy władz miasta Inowrocławia, którym dziękujemy za wsparcie i pomoc.

Poprawiony (sobota, 28 października 2017 10:22)

 

W dniu 9 czerwca podczas uroczystej gali w toruńskim Dworze Artusa Towarzystwo Śpiewu "Halka" Inowrocław otrzymało wyróżnienie w piętnastej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


gala

 

Poprawiony (sobota, 28 października 2017 10:21)

 

 Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze "Halki" za 2014 rok

W dniu 26 marca 2015 r. odbyło się WALNE ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE TOWARZYSTWA ŚPIEWU „ HALKA ” INOWROCŁAW.

Tradycyjnie chórzyści powitali gości śpiewająco – dali krótki koncert.

Gośćmi zebrania byli długoletni prezes oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Bydgoszczy Marian Wiśniewski i dyrektor Rady Artystycznej PZChiO oddział w Bydgoszczy profesor Jan Lach.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Soda Mątwy reprezentował  Stanisław Skrobacki – jednocześnie członek honorowy naszego Towarzystwa.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że na 50 członków czynnych chóru w  zebraniu uczestniczyło 49 osób !!!

Podczas zebrania brązową odznakę PZChiO otrzymał druh Adam Kwiatkowski. Legitymacje członkowskie otrzymali: Elżbieta Andrzejewska, Mariola Gapińska, Katarzyna Nowak, Jacek Świerczyński oraz Karol Wysota.

Podsumowaliśmy  konkurs obowiązkowości, najlepsza dziesiątka otrzymała z rąk fundatora - Prezesa MZZ – Stanisława Skrobackiego nagrody książkowe.

Sprawozdanie z działalności w 2014 roku i całej kadencji w imieniu ustępującego zarządu przedstawiła sekretarz chóru Barbara Zygmańska.

Protokół komisji rewizyjnej przedstawiła jej przewodnicząca Beata Niańkowska.

Następnie odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami, w  której wzięli udział  zarówno goście jak i chórzyści uczestniczący w zebraniu.

W wystąpieniach dominowały miłe słowa skierowane pod adresem całego chóru jak również jego kierownictwa. Po dyskusji wszyscy jednomyślnie  głosowali za udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi. Zebrani przegłosowali liczebność zarządu i komisji rewizyjnej. Następnie członkowie chóru przystąpili do zgłaszania kandydatur do zarządu i komisji rewizyjnej.

W trakcie przygotowywania kart do głosowania, a następnie podczas  liczenia głosów uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację multimedialną z ciekawym podkładem muzycznym. Były to reminiscencje z ostatnich lat przygotowane przez druha Adama Kwiatkowskiego.

W tajnym głosowaniu został wybrany sześcioosobowy zarząd i trzyosobowa komisja rewizyjna.

Prezesem ponownie wybrano Eugeniusza Kubskiego, v-ce prezesem został Waldemar Szafrański - dyrygent, sekretarzem Katarzyna Sumisławska, skarbnikiem Karolina Sztrekier, natomiast członkami zarządu zostali: Ryszard Kućmierz i Adam Kwiatkowski. Komisji Rewizyjnej nadal będzie przewodniczyć Beata Niańkowska w towarzystwie Urszuli Osięglewskiej i Marka Pochylskiego.

Uczestnicy zebrania przyjęli plan pracy towarzystwa na 2015 rok.     

Poprawiony (niedziela, 29 października 2017 17:59)

 
Sponsorzy
Reklama